zverejnovanie

 

Sekretariát VPP SPU, s.r.o.       
e-mail  : sekretariat@vppspu.sk
037 6316314
037 6316315 - fax

Ing. Pružinský Jozef, PhD.
technicko – investičný námestník VPP SPU, s.r.o.
e-mail: pruzinsky@vppspu.sk
037 6316312      
0903 473937

Ing. Radovan Štaffen
Vedúci závodu Oponice
e-mail: staffen@vppspu.sk
0910 540900       

Ing. Radzo Peter
vedúci závodu Kolíňany
radzo@vppspu.sk
0911 425600       

Ing. Piterka Patrik
Vedúci ŽV Oponice
piterka@vppspu.sk
0903 746168      

Ing. Poliaček Milan
Vedúci ŽV Žirany
poliacek@vppspu.sk
0904 660298         

 

2010©VPPSPU