zverejnovanie

 

Sekretariát VPP SPU, s.r.o.       
e-mail: sekretariat@vppspu.sk
037 6316314
037 6316315 - fax

Ing. Ján Dzurjanin
Konateľ
e-mail : dzurjanin@vppspu.sk
0918 621 166

Ing. Slavomír Papp
Vedúci závodu Oponice
e-mail: papp@vppspu.sk
0905 554 494       

Ing. Radzo Peter
vedúci závodu Kolíňany
radzo@vppspu.sk
0911 425 600       

Ing. Piterka Patrik
Vedúci ŽV Oponice
piterka@vppspu.sk
0903 746 168      

Ing. Poliaček Milan
Vedúci ŽV Žirany
poliacek@vppspu.sk
0904 660 298         

 

2010©VPPSPU