zverejnovanie

 

Sekretariát VPP SPU, s.r.o.       
e-mail: sekretariat@vppspu.sk
037 6316314
037 6316315 - fax

prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
konateľ
e-mail : pavol.findura@uniag.sk
+421 903 182 775

Ing. Samuel Barantal, PhD.
e-mail: barantal@vppspu.sk
+421 902 285 618

Ing. Radzo Peter
vedúci závodu Kolíňany
radzo@vppspu.sk
+421 911 425 600       

Ing. Piterka Patrik
vedúci ŽV Oponice
piterka@vppspu.sk
+421 903 746 168      

Ing. Poliaček Milan
vedúci ŽV Žirany
poliacek@vppspu.sk
+421 904 660 298         

 

2010©VPPSPU