zverejnovanie

 

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik Slovenskej poľnohospodárskej univerzity s.r.o. Kolíňany ( ďalej VPP SPU, s.r.o. Kolíňany ) vznikol 1.7.2003. Jediným spoločníkom a jeho vlastníkom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ( ďalej SPU ). Hlavným zameraním podniku, okrem podnikania na pôde je vytváranie podmienok a poskytovanie služieb v oblasti praktickej výučby,  výskumu, vývoja a realizácie odborných praxí študentov SPU v Nitre s cieľom komplexnej prípravy absolventov pre ich úspešné uplatnenie na trhu práce.     

V rastlinnej  výrobe sa spoločnosť orientuje na pestovanie hustosiatych obilovín, kukurice, cukrovej  repy, repky olejnej, horčice, maku, tekvice olejnej bezšupkovej a krmovín.

V živočíšnej  výrobe sa spoločnosť orientuje na  chov kráv s produkciou mlieka, mladého dobytka, teliat, plemenný chov ošípaných, plemenný chov oviec a formou vzorkovníc chov  koní, hydiny, drobnej pernatej zveri bažantov a rýb.

16. august 2017 - VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Samojazdný postrekovač poľnohospodárskych plodín - PDF (520kB)

1. júla 2015
Prepravný poriadok autobusovej osobnej dopravy - PDF (133kB)

 

2010©VPPSPU