zverejnovanie

 

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik Slovenskej poľnohospodárskej univerzity s.r.o. Kolíňany ( ďalej VPP SPU, s.r.o. Kolíňany ) vznikol 1.7.2003. Jediným spoločníkom a jeho vlastníkom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ( ďalej SPU ). Hlavným zameraním podniku, okrem podnikania na pôde je vytváranie podmienok a poskytovanie služieb v oblasti praktickej výučby,  výskumu, vývoja a realizácie odborných praxí študentov SPU v Nitre s cieľom komplexnej prípravy absolventov pre ich úspešné uplatnenie na trhu práce.     

V rastlinnej  výrobe sa spoločnosť orientuje na pestovanie hustosiatych obilovín, kukurice, cukrovej repy, repky olejnej, sóje, tekvice olejnej bezšupkovej a krmovín.

V živočíšnej  výrobe sa spoločnosť orientuje na chov kráv s produkciou mlieka, mladého dobytka, teliat, plemenný chov ošípaných, plemenný chov oviec a formou vzorkovníc chov koní, kôz a rýb.

1. júla 2015
Prepravný poriadok autobusovej osobnej dopravy - PDF (133kB)


Správy o vyhodnotení ÚČ VPP

za rok 2018 | za rok 2019 | za rok 2020 | za rok 2021

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu: https://www.eurotrading.sk/zo

 

2010©VPPSPU