zverejnovanie

 

Zverejňovanie

 Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať  zmluvy, faktúry a objednávky v elektronickej podobe.

>>> zverejnené ZMLUVY | FAKTÚRY | OBJEDNÁVKY | DOKUMENTY nájdete TU

 

 

 

 

 

 

2010©VPPSPU